Николета Георгиева, Lawyer

Образование и квалификация:
2015 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2018 – Юрист в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2019 – Приета за член на Софийска адвокатска колегия
2019 – Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори


Професионален опит:

Николета специализира трудово и вещно право. Тя има опит в изготвянето на различни видове документи за учредяване и заличаване на договорни и законни ипотеки, особени залози, учредяване и ликвидация на търговски дружества. Познава в детайли изпълнителното производство и обезпечителните производства, както и административните производства. Консултира клиенти в качеството им на работодател по въпроси относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения.

Професионалните интереси на Николета са в областта на трудово и осигурително право ,корпоративно и търговско право, недвижими имоти и строителство

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори, Николета е работила като юрисконсулт при частен съдебен изпълнител и в банка.


Владее английски  език.

2015 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски

2018 – Юрист в Адвокатско дружество Димитрова и партньори