Атанас Торлозов, Lawyer

Образование и квалификация:
2014 - Бакалавър по международни отношения, Софийски университет Св. Климент Охридски
2015 - Магистър по Право на Европейски съюз, Софийски университет Св. Климент Охридски
2017 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2018 - Правен сътрудник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2019 - Приет за член на Софийска адвокатска колегия
2019 - Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори

Професионален опит:
Атанас изготвя проекти на трудови договори, както и други правни документи, свързани с уреждането на трудовоправни отношения със служители. Консултира и съдейства относно издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа на чужденци в Република България.

Професионалните интереси на Атанас са в следните области на правото: трудово и осигурително право, миграционно право, недвижими имоти и строителство и корпоративно и търговско право.

Владее английски и немски език.