Димитрина Янчева, Partner

Образование и квалификация:
1998 - Магистър по международни отношения, Софийски университет Св. Климент Охридски
1999 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2001 - Приета за член на Софийската адвокатска колегия
2006 - Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2010 - Съдружник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори

Професионален опит:
Димитрина консултира предимно чуждестранни инвеститори при установяване или разрастване на бизнеса им в България. Тя има значителен опит в извършването на правно-диагностични прегледи на дружества, опериращи в различни сфери на икономиката, в структуриране на различни видове придобивни сделки и преобразувания и довеждането им до успешно финализиране. Изготвя и договаря условията на комплексни договори за съвместни инвестиции, дялово и рисково инвестиране, за придобиване на дялови участия, търговски предприятия, съвкупности от активи и др. Консултира цялостната дейност на инвеститори в недвижими имоти в България, по всички вещно-правни аспекти на придобиване и разпореждане с недвижими имоти, териториално устройство и строителство, сред които цялостния процес за придобиване на над 400 декара земеделска земя и урегулирането й и множество проекти за строителство на жилищни и индустриални сгради. Димитрина консултира дейността и регистрацията на финансови институции и оказва цялостно съдействие за финансиране на отделни проекти от договарянето на финансирането до учредяването на обезпеченията и тяхното реализиране. 

Димитрина има над 20-годишен опит в следните области на правото: сливания и придобивания, недвижими имоти и строителство, корпоративно и търговско право, банково право и финанси, обществени поръчки, енергийно право, ликвидация и несъстоятелност.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори, Димитрина е работила като адвокат в Ърнст и Янг АФА ООД и АФА ООД.

Владее английски, френски и руски език.