15 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Кариери

Ние вярваме, че успехът на Адвокатско дружество Димитрова и партньори се гради на опита, компетентността и отдадеността на работата на членовете на неговия екип. Позитивната работна атмосфера, разнообразните ангажименти, готовността за споделяне на познанието и високите професионални и етични стандарти и изисквания към работата са рецептата за доброто професионално развитие на нашите експерти като отделни личности и като професионален екип.

Ако сте мотивиран и амбициозен млад специалист, с придобита или в процес на придобиване магистърска степен по право, съзнавате предимствата на екипната работа, владеете отлично английски език и не се страхувате да посрещате предизвикателствата на адвокатската професия, изпратете ни автобиографията си (с телефон за контакт) и мотивационно писмо. Ще се свържем с вас за провеждане на професионален и езиков тест, в случай че има подходяща свободна позиция.

Информираме ви, че Адвокатско дружество Димитрова и партньори е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Доброволно предоставените от вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор или договор по чл. 77 от Закона за адвокатурата. Въз основа на писмена молба ще имате право на достъп до обработваните данни и право на коригирането им при необходимост. Адвокатско дружество Димитрова и партньори поема задължение да обработва, използва и съхранява личните ви данни в съответствие с изискванията на закона и приетите вътрешни правила за защита на личните данни.