ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТПоследна актуализация: 30.09.2019 г.Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази страница и за Вашите права в тази връзка.1.       Администратор на лични данни

Адвокатско дружество Димитрова и Партньори, с ЕИК 175011314 (наричано по-долу АДДП) администрира Интернет страницата: http://www.dplawfirm.bg/ и е администратор на личните данни, събирани и обработвани чрез тази страница.

За да бъде максимално полезно, в определени случаи АДДП обработва чрез своята Интернет страница лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашите данни е важна част от вътрешната политика на АДДП. Като Администратор АДДП разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.2.       Връзка с Администратора

Вие можете да се свържете с АДДП по някой от следните начини:

·         писмено на адрес: гр. София 1505, ул. Оборище № 102,ет. 3;

·         на телефонен номер (+359 2) 90 30 300;

·         чрез и-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

·         чрез Интернет страница: www.dplawfirm.bg.3.       Лични данни, които събираме за Вас чрез Интернет страницата. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни. Страницата съдържа следните функционалности, при които АДДП e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:3.1.   Абониране за бюлетина на АДДП

Ако решите, Вие можете да се регистрирате за получаване на бюлетина на АДДП, съдържащ полезна информация за промени в действащото законодателство, практически въпроси по приложението му и предстоящи законодателни инициативи, като ни предоставите Вашия и-мейл адрес. В този случай Вашите лични данни ще бъдат обработвани от АДДП за целите на получаването на нашия бюлетин.

Правното основание за обработване на тези лични данни е Вашето изрично, доброволно съгласие, което сте предоставили чрез регистрирането си за тази услуга.

АДДП ще обработва личните Ви данни докато възразите срещу това обработване или се откажете от по-нататъшното получаване на нашия бюлетин на посочения по-горе и-мейл адрес.3.2.   Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от АДДП чрез опцията за отправяне на въпроси на Интернет страницата Форма за контакт са: Вашите имена, и-мейл адрес, телефон и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите в запитването си.

Лични данни, каквито Вие сте решили да ни предоставите, eвъзможно дасе събират и в случай, че изпратите запитване до адреса за електронна кореспонденция на някой от членовете на нашия екип, посочени в секцията Екип.

Личните Ви данни се събират и обработват:

·         С цел да се отговори на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

АДДП ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги.

·         Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от АДДП услуги. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на АДДП да представя и популяризира услугите си.

АДДП ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .3.3.   Кандидатстване за работа

Вие можете да кандидатствате за работа в АДДП през рубриката Кариери, като изпратите Вашето кратко резюме (автобиография), мотивационно писмо и/или препоръки на и-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . В тези случаи, АДДП ще обработва предоставените от Вас лични данни (напр. образ от снимка, три имена, дата на раждане, образование, трудова дейност, адрес, и-мейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която сте решили да включите в документите, изпратени от Ваша страна) за следните цели:

·         за да Ви предложи подходяща работна позиция в АДДП, ако към момента има такава;

·         за целите на поддържане на база данни с оглед бъдещо използване и подбор на кандидати с оглед наемане на работа.

В този случай, основанието за обработване на Вашите лични данни е предприемане на стъпки по Ваше искане с оглед евентуалното сключване на трудов договор или договор по чл. 77 от Закона за адвокатурата. АДДП ще обработва личните Ви данни, предоставени с Вашата автобиография, мотивационно писмо и/или препоръки, за срок от 6 месеца от получаването им, освен ако изрично не се съгласите данните да останат за обработване в базата данни за по-дълъг срок.3.4.   Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от АДДП, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

·               Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие - логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система;

·               Бисквитки и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате определена Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и за начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки4.       Обработване на лични данни в хода на предоставяне на правни консултации и услуги

В хода на предоставяне на правни консултации и услуги АДДП, като администратор, получава от клиентите си и обработва личните данни на следните категории субекти на данни:

·         законни представители и/или пълномощници и/или лица за контакт на клиентите - възложители по сключените от АДДП договори;

·         акционери, съдружници и членове на управителните или надзорните органи на клиентите или на свързани с тях дружества и лица, свързани с посочените, включително действителни собственици по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

·         служители и лица, предоставящи услуги на клиентите по граждански договори;

·         физически лица – клиенти;

·         физически лица – контрагенти на клиентите;

·         законни представители, пълномощници, членове на управителните органи на юридически лица – контрагенти на клиентите на АДДП.

Предвид на дейността на АДДП като адвокатско дружество, личните данни на посочените по-горе субекти на данни, обработвани в хода на дейността му, трябва да останат поверителни (вкл. и тяхното обработване) поради спазване на задължението за опазване на адвокатската тайна, регламентирано в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

В допълнение, въз основа на извършена преценка от страна на Администратора е направен извод, че личното предоставяне на информация относно обработването на личните данни на посочените субекти в определени случаи може да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване, както и може да бъде свързано с несъразмерно големи усилия или да се окаже невъзможно.

В тази връзка, АДДП публикува на Интернет страницата си Писмена информация за субекти, чиито лични данни се обработват в хода на предоставяне на правни консултации и услуги5.       Последици при непредоставяне на лични данни

Предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно. В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги - няма да получавате нашия бюлетин или няма да можем да отговорим на Вашето запитване.6.       Споделяне на Вашите лични данни

АДДП може да предостави достъп до Вашите лични данни, получени чрез използването на тази Интернет страница, на следните категории получатели:

·               държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

·               доставчик на услуги по поддръжката на тази Интернет страница.7.       Вашите права

Във връзка с обработването на личните Ви данни от АДДП Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане до АДДП, използвайки данните за контакт, предоставени в Раздел 2 Връзка с Администратора по-горе. АДДП ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.7.1.Право на достъп

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от АДДП дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.7.2.Право на коригиране

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от АДДП тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.7.3.Право на изтриване

Като субект, чиито лични данни се обработват от АДДП, Вие имате право да поискате от АДДП тяхното изтриване в следните случаи:

·         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

·         оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

·         личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

·         възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

·         личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.7.4.Право на ограничаване на обработката

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от АДДП е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, АДДП да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

·         оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на АДДП да провери точността на Вашите данни;

·         обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

·         АДДП не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изисквате тяхното запазване от АДДП, като се ограничи обработването им, за целите на установяването, упражняването или защитата от Ваша страна на правни претенции.7.5.Право на възражение срещу обработката на данни

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от АДДП, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай АДДП ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване, като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.7.6.Право на оттегляне на съгласието Ви

Обработването на Вашите лични данни от АДДП, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттеглянето на съгласието Ви.7.7.Право на преносимост на данните

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на АДДП, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до АДДП да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате АДДП да прехвърли тези данни директно на друг администратор на лични данни по Ваше указание.7.8.Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91 53 518

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.8.       Изменение на настоящата Политика за поверителност

АДДП може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от АДДП практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази Политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите лични данни.