Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Области на дейност

С внимание, грижа и отдаденост ние влагаме нашите професионални знания и умения, натрупания опит и познаване на различни области на бизнеса и регулаторните режими, за да предложим приложими и ефективни решения, съобразени с конкретните нужди и приоритети на клиента.

Винаги извършваме задълбочен експертен анализ на дейността и целите на клиента, за да можем да предоставим услуга, надминаваща неговите очаквания. Когато законодателството позволява повече варианти за действие, подчертаваме предимствата и недостатъците на всеки вариант, за да дадем възможност на клиента да вземе информирано управленско решение. При изготвянето на консултации или разработване на правни схеми и стратегии за действие мислим винаги няколко хода напред, като съобразяваме и данъчните и счетоводни ефекти за бизнеса на клиента.

Ние работим предимно с корпоративни клиенти, предвид на което се развиваме и усъвършенстваме в следните области на дейност: корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, банково право и финанси, недвижими имоти и строителство, трудово и осигурително право, защита на личните данни, миграционно право, мерки против изпирането на пари, обществени поръчки, конкурентно право, енергийно право, фармацевтично право, съдебна защита и арбитраж, ликвидация и несъстоятелност.