Енислав Еников, Legal Adviser

Образование и квалификация:
2015 - Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2020 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски

Професионален опит:

Енислав изготвя проекти на документи за регистрация на дружества и за промяна на техния правен статут, както и проекти на трудови и граждански договори.  Участва в екипи за извършване на преглед на процесите по обработка на лични данни на клиенти и за изготвяне на документи и консултиране за привеждане в съответствие с изискванията на GDPR.


Професионалните интереси на Енислав са в следните области на правото: корпоративно и търговско право, защита на личните данни, трудово и осигурително право.

Владее английски и немски език.