Енислав Еников, Assistant Lawyer

Образование и квалификация:
2015 - Правен сътрудник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2019 - Предстоящо дипломиране като Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски

Професионален опит:

Енислав изготвя проекти на документи за регистрация на дружества и за промяна на техния правен статут, както и проекти на трудови и граждански договори. Извършва правни проучвания по различни въпроси и прави справки в административни и съдебни институции. Превежда правни документи.


Професионалните интереси на Енислав са в следните области на правото: корпоративно и търговско право,защита на личните данни, трудово и осигурително право.

Владее английски и немски език.